Dobrovolníci na La Salette

Chcete se připojit k dobrovolníkům z celého světa a pracovat na hoře La Salette podle pravidel tohoto poutního místa?

Pak zde jsou hlavní informace o této možnosti.

Podmínky pro práci v La Salettě:

1. Dovršený věk 20 let.
2. Znalost francouzštiny (nebo alespoň dobrá znalost angličtiny) - je to přísně žádaná podmínka.
3. Napsat žádost na adresu:

Sanctuaire N.D. de La Salette
Service
du volontariat
38970 La Salette
FRANCE

tel. (0033) 476300011, fax. (0033) 47630 03 65
e-mail: volontaires@nd-la-salette.com

V dopise napsaném ve francouzštině, popř. v angličtině, je třeba se představit (napsat krátký životopis) a sdělit, v jakém měsíci je možný nástup do práce.

4. Hlavním smyslem práce v La Salettě je služba Matce Boží a poutníkům, proto dobrovolník za práci nedostává mzdu, avšak je mu poskytnuto zdarma ubytování a stravování. Na konci jeho služby mu budou také proplaceny náklady na dopravu (je proto nutné předložit platné jízdenky).
5. Je třeba počítat s vlastními náklady na stravování během dopravy do La Saletty (autobus jede téměř 20 hodin).
6. Jestliže přijímáte následující podmínky: práce sedm hodin denně, jednou za týden celý den volný, společné setkávání s ostatními dobrovolníky, společná modlitba, účast na mši svaté, můžete mít jistotu, že čas strávený v La Salettě přinese dobré ovoce.
7. Je třeba si uvědomit, že dobrovolník prosí o přijetí do služby v La Salettě a jako takový souhlasí s podmínkami a přijímá řád, který platí v poutním místě.
8. Samotná práce a soužití s lidmi z celého světa mohou být pro někoho náročné.
9. Osoby, které mají potíže s tlakem nebo se srdcem, musí mít souhlas lékaře (případně s sebou léky) pro práci a ubytování v nadmořské výšce 1800 m.
10. Chrám přijímá dobrovolníky po celý rok s výjimkou července, srpna a listopadu. Normálně je zde možné pracovat pouze jeden měsíc. Nutnost nepřetržité práce v hotelu, restauraci, obchodech, chrámu atd. vyžaduje od dobrovolníků pracovat po celý měsíc, tj. od prvního dne měsíce do jeho závěru (30., 31.)!
11. Je nutné se pojistit na dobu pobytu ve Francii včetně dopravy na místo.
12. Od května až do září působí v La Salettě kněz z Čech, Slovenska nebo Polska, což je příležitostí ke společné mši svaté, svátosti smíření a duchovním rozhovorům.
13. Jestli přijímáte výše uvedené podmínky, vyplňte dotazník a odešlete ho spolu s dopisem na adresu chrámu do La Saletty.

Zde je SMLOUVA-DOTAZNÍK

Ovoce, které přináší služba v La Salettě, záleží na každém jednotlivci. Je ale možné očekávat:
- získání nových zkušeností v soužití s lidmi s odlišnou mentalitou
- vyzkoušet sebe sama v obětavé službě pro ostatní
- prohloubení znalosti francouzštiny a jiných jazyků
- pocítit Boží přítomnost a blízkost

Stejně jako poutníkům, tak i dobrovolníkům jsou nabízena různá náboženská setkání a pobožnosti.

 

 

Podmínky práce v La Salettě (dobrovolníci):


Práce

1. O zařazení na určité pracovní místo se rozhoduje podle potřeb chrámu a osobních schopností dobrovolníka.
2. Práce trvá několik hodin denně. Práce je týmová, ve spolupráci s osobami, které jsou trvale zaměstnány v chrámu, samozřejmě také s dalšími pracovníky a dobrovolníky.
3. Nutně musíš pamatovat na odpočinek po práci, tj. především na noční spánek, aby tvoje práce byla vykonávána na dobré úrovni.
4. Během volného času nenavštěvujeme pracující kamarády.

Odpočinek a modlitba

Osoby odpovídající za animace očekávají vaše nabídky na trávení volného času, ale také očekávají vaši schopnost přijmout jimi stanovenou nabídku.
Po vykonané práci máte volný čas na odpočinek. Spolu s ostatními budete zváni k účasti na různých kulturních událostech, budete také zváni k přípravě takových událostí, jakými jsou např. výlety, večírky, hry, společné rozhovory a rozjímání nad Písmem svatým, bdění, modlitby a pobožnosti, nedělní mše svatá. Budete zváni k účasti na akcích nabízených poutníkům a také budete mít možnost účastnit se ranních a večerních řeholních modliteb.
Na začátku měsíce se zúčastníte několika setkání, která jsou povinná pro všechny, aby všichni měli příležitost se lépe poznat, seznámit se s chrámem a poselstvím z La Saletty. Jestli hrajete na nějaký hudební nástroj, nezapomeňte ho vzít s sebou, stejně jako zpěvníky. A
solidní boty na hory.

Ubytování

Je nutné se dělit o pokoj s ostatními dobrovolníky z různých zemí. Každý dbá na udržování čistoty. Dodržuje se ticho (tzn. Vyvarovat se hlasitým hovorům i hudbě), obzvlášť večer, v pokojích, na chodbách, schodištích i venku. Na pokojích se nepřijímají žádné návštěvy. Pokoj není ani kuchyň, ani jídelna. Je také zakázáno přivážet si s sebou zvířata.

Výlety mimo okolí chrámu

Je samozřejmé, že nelze opustit pracovní místo bez povolení. Na horách platí několik pravidel, které musí být dodržovány vzhledem k vlastní bezpečnosti. Znamená to např.: nepouštět se sám do hor, neodcházet bez předchozího nahlášení u odpovědné osoby; je nutné pamatovat na skutečnost, že počasí v horách se může nečekaně náhle změnit.

Chování vůči poutníkům

Co říká o chování vůči poutníkům Vnitřní řád chrámu?
Čl. 7: Od osob, které pracují v chrámu, se vyžaduje slušné chování vůči poutníkům, vyhýbání se diskusím na kontroverzní politická, víry se týkající a jiná témata.
Čl. 7.1: Od personálu se vyžaduje, aby se při kontaktu s poutníky nevyjadřoval o vnitřních problémech chrámu a o potížích ve vzájemných vztazích mezi zaměstnanci nebo ředitelstvím chrámu.
Čl. 7.2: Nepřípustné je chování nekulturní a vulgární vůči poutníkům.
Čl. 7.3: V duchu úcty k poutníkům jsou všechny osoby pracující v chrámu a okolí povinny za každých okolností nosit skromné oblečení.

Ticho a večerní klid

La Saletta je zvláštním místem, které nabízí ticho a vnitřní pokoj. Rychle to člověk pochopí, když pozná kouzlo tohoto místa. Proto je zde přísně vyžadováno plnění povinnosti dodržovat ticho po 22:30 hod.!!!
Pro pořádání večírků jsou vyhrazeny zvláštní sály. Doufáme, že každý má pochopení pro ostatní pracující nebo poutníky, kteří potřebují odpočinek. Ředitelství na dodržování této povinnosti obzvlášť dbá.

Smlouva

Pokud souhlasíte s řádem, vyplňte a podepište přiloženou smlouvu. Jestliže dojde k porušení některé části smlouvy, musíte počítat se zásahem představených chrámu.

"SMLOUVA-DOTAZNÍK"

* Pokud je to možné, prosíme o práci na celý měsíc, pouze tak je možné sestavit pracovní skupiny schopné vykonávat svěřené povinnosti.
* Pokud z nějakého důvodu nemůžete přijet do La Saletty, nahlaste to co nejrychleji. Umožní to najít někoho jiného na vaše místo.
* Dva nebo tři měsíce před vaším příjezdem budou zaslány poslední informace týkající se cestování, telefonického spojení, potvrzení data tvého příjezdu do La Saletty.

 


Webové stránky: NETservis s.r.o.