Modlitba k Panně Marii La Salettské, Smiřitelce hříšníků

Naše Paní La Salettská, opravdová Matko bolestí,
vzpomeň na slzy, které jsi pro mne prolévala na Kalvárii.
Vzpomeň též na úzkostlivost, s jakou o mě stále pečuješ,
abys mne uchránila trestů spravedlnosti Boží,
a uvaž, můžeš-li mě, své dítě, nyní opustit,
když jsi pro mě tolik učinila.
Jsem touto utěšující myšlenkou povzbuzen
a přicházím k Tobě přes veškerou svou nevěrnost a nevděčnost.
Neodmítej mé prosby, ó Panno, Smiřitelko hříšníků,
ale obrať mě, vypros mi milost, abych miloval Ježíše nade vše
a abych Tě těšil svatým životem a mohl Tě vidět jednou v nebi.

Amen.

                              


Webové stránky: NETservis s.r.o.