Občanské sdružení Matky Boží z La Salette

 

Kdo vlastně jsme?

 ...aby jste dobře pochopili naši cestu a cíl, vydejte se s námi na maličký výlet...

 Vystoupáte-li serpentinami do vysokých francouzských Alp, do výše 1800 m, objeví se před vámi nádherný pohled. Uvidíte místo obklopené skalnatými velikány, místo jak perla v moři, místo tichoučké a přitom nádherně důstojné. Nese název Notre Dame de la Salette. Nebylo by asi ničím zvláštní, pokud by se zde 19. 9. 1846 nezjevila Panna Marie dvěma malým pasáčkům, aby předala své poselství.

Možná byste řekli, místo jako jiné! Ale není to tak! Na tomto místě se opravdu můžete setkat s přítomností Panny Marie. Někdo říká, že zde je daleko blíže k nebi. Pokud si ráno přivstanete, tak se opravdu můžete dotýkat oblaků. V té tichosti hor uslyšíte i svoje myšlenky a svoje srdce. Je to místo určené k modlitbě a rozjímání. Po pár dnech budete mít pocit, že jste načerpali klid a pokoj do svého srdce.

Panna Marie sem přichází v zastoupení svého syna Ježíše Krista, aby nám svěřila svoje poselství.  Není to však poselství jednoduché na pochopení a možná mnoho z vás si řekne, že je příliš tvrdé až výhružné. Zkusme se ale podívat na dnešní společnost, na její tvrdost, zvlášť k přijetí Ježíše do svého života. Krutost a bezohlednost nás provází na každém kroku. Podívejme se na to, jak sami žijeme, jak vychováváme svoje děti. Co děláme proto, aby se zástupci naší země zamýšleli nad morálními hodnotami života, co dáváme sami ze sebe, jakožto věřící, ostatním lidem. Jak se snažíme předávat obrovský dar víry, který jsme dostali? A co si o nás asi říkají nevěřící? Je náš život opravdovým svědectvím věřícího křesťana? Myslíte, že není zapotřebí silnějších a ostřejších slov, abychom pochopili, že je nutné něco v našich životech změnit?

Panna Marie přišla za dětmi a plakala. Ve chvíli, kdy žena pláče, je to důkaz toho, že už neví jak dál. Slzy bývají znamením smutku a bolesti. Matka, která možná využila všech prostředků, aby dala najevo svým dětem, jak moc je má ráda. Pokud se posadíte do trávy na místě zjevení, brzy vám vytrysknou slzy do očí, neznámo proč. Máte pocit souznění a v tu chvíli jako byste prožívali smutek s naší Matkou, Pannou Marií.

Toto všechno byly důvody, které nás vedli k tomu, abychom předávali poselství Krásné paní, jak ji nazvaly děti, dál. Chtěli bychom, aby co nejvíce lidí mohlo zažít krásu a tichost místa zjevení a přitom čerpali sílu a pokoj od samotné Panny Marie. Snažíme se dělat různé besedy ve farnostech, společenstvích nebo ve školách. Pořádáme různé akce pro mládež. Při své činnosti plně spolupracujeme s Kongregací Misionářů Saletinů. Právě Saletini nám vedou duchovní program na všech exerciciích, ať už v Čechách nebo v zahraničí. 

Panna Marie v La Salette končí své poselství slovy: „Nuže, moje děti, běžte a oznamte to všemu mému lidu“. Tyto poslední slova se staly mottem našeho občanského sdružení.

Pokud byste i vy chtěli s námi prožít krátký čas na besedě, modlitbě nebo byste s námi chtěli podniknout cestu na La Salette či jiného koutu světa, dáte nám tím možnost splnit, co jsme si předsevzali a co je naším hlavním úkolem.

 

 


Webové stránky: NETservis s.r.o.