Proč zjevení?

 

Proč se vrací Panna Maria na tento svět? Proč se nám zjevuje?

Pravděpodobně nejednou nás tato myšlenka napadla. Mnozí odpůrci „mariánských zjeveních“ argumentují slovy, že přece všechno, co potřebujeme k životu s Bohem nám bylo předáno skrze Písmo svaté a tradici. Proč tedy cokoli ještě doplňovat?

Na počátku je třeba připomenout, tak jak nám sděluje učitelský úřad církve, že zjevení v La Salette i na jiných místech je třeba považovat za znamení tzv. „volání nebes“, nikoli za dogma.

Hlavní smysl spočívá v tom, že Panna Marie nás vybízí k obrácení, připomíná evangelium a jeho potřebu v našem životě, snaží se nás vyburcovat z lhostejnosti a snaží se nás dovést k pochopení toho, co je pro nás důležité a podstatné. Právě Matka Boží nás znovu a znovu vede k víře. „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ (Lk 1,45).
          

 


Webové stránky: NETservis s.r.o.