Svědectví poutníků z Polska

 

Cesta po stopách Panny Marie Lasalettské v Polsku.


Je pondělní ráno měsíce května zasvěceného Panně Marii, od fary odjíždíme dvěma auty do Polska. V podvečerních hodinách jsme u cíle naší cesty končící mší svatou v Debowci v Polském La Salette.
Druhý den byl naplněn duchovním programem a večerním světelným průvodem spolu s polskými poutníky k plačící naší nebeské Matce. V následujících dnech nás čekala cesta do Krakowa, při které jsme stihli oběd u maminky otce Richarda, prohlídku baziliky v Ležajsku, barokního kostela v Kobylance se vzácným obrazem ukřižovaného Krista ze 17. století, návštěvu Sanktuaria Božího Milosrdenství. Prohlídka památek Krakowa a Wadovic byla naplněna vzpomínkou na sv. otce Jana Pavla II. Nebyla zapomenuta ani prohlídka solných dolů ve Wieličce. Vyvrcholením naší pouti byla návštěva Matky Boží v Czestochowe.
Celá atmosféra našeho pobytu byla prodchnuta zbožností polského lidu, jeho láskou k Panně Marii, úctou památky sv. otce Jana Pavla II. a mnohými starými i novými kostely.
Naším průvodcem po stopách historie Polska byl otec Richard Kurasiewicz a paní Jindra Jaklová. Bez jejich obětavého nasazení, naježděných stovek kilometrů, fundované přípravy pro každé zastavení a perfektní organizace, bychom byli chudší o nezapomenutelný zážitek.

Díky jim.
MC

 

Stále vzpomínám na naše společně prožité dny na exerciciích v Polsku. Krásné vytržení z všední každodennosti a povznesení ducha. Jsem vděčná našemu Pánu, že jsem měla možnost se této cesty účastnit a být tak bohatší o nové duchovní, turistické i společenské prožitky. Duchovní zastavení byla velmi silná. Rannní tiché rozjímání a modlitby v kapli našeho ubytování v Debowci, kde měl náš p.Richard zajímavou a poučnou přednášku o hříchu,výchově a psychice ženy. Během našeho putování po různých kostelích a chrámech nám p.Richard připravoval mše svaté s přijímáním Těla Páně. Byly to pro mne chvíle opravdové Boží přítomnosti. A co teprve křížová cesta na Jasné Hoře v Czestochowe,která byla pro mne úplně novým duchovním zážitkem. Děkuji p.Richardovi za vše,co jsem během exercicií mohla prožít, uvědomit si a přijmout. Dík patří také jeho mamince, která nás přijala ve svém domě jako svou rodinu. Děkuji Jindřišce, naší starostlivé a pečlivé průvodkyni, která nám připravila prohlídku dalších krásných míst v Polsku. Krakov mne uchvátil svou atmosférou s bývalým královským hradem Wavelem,historickými ulicemi i noční procházkou. Solná jeskyně Wieliczka mne ohromila svou velikostí i krásou. A děkuji celé naší malé skupince báječných lidí, s kterými jsem se cítila moc dobře. Vzpomínám na naši společnou upřímnou modlitbu večer na pokoji. Prožili jsme společně opravdu radostné chvíle,smích i legraci. Jak se zpívá v jedné křesťanské písni "Radujte se v Pánu…….."A my jsme se radovali.
Haleluja!

B.K.

Putování za Pannou Marií…

Skupina 10 členů La Salettské rodiny  se rozhodla pod záštitou Občanského sdružení Matky Boží z La Salette odjet ve dnech 18.5. - 23.5.2009 do Polska na několik míst zasvěcených Panně Marii. Průvodcem nám byl otec Richard - Saletin. Organizaci zájezdu měla na starost paní Jindřiška Jaklová.

V pondělí večer jsme dojeli do městečka Debowiec . Byli jsme zde velmi vřele přijati a ubytováni do dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím. Okolí je zde velmi pěkné – park a samá zeleň. V budově je kaple, kterou jsme také „využili“. V areálu je nádherný kostel a sousoší s křížovou cestou jako v La Salette. Po večeři a společné modlitbě bylo osobní volno – bylo veselo…

V úterý před snídaní byla společná modlitba v kapli a po snídani přednáška s besedou s otcem Richardem – Stvoření světa, Boží láska, Muž a žena. Hlavní však byla myšlenka – Panna Marie jako žena, manželka a Matka Boží, která je prostřednicí mezi námi a jejím Božím Synem – Pánem Ježíšem. Odpoledne jsme se jeli podívat do nedaleké obce Kobylanka, kde působí misionáři Saletini. V barokním kostele z r. 1750 mají velmi vzácný obraz P. Ježíše. Ve spojitosti s tímto obrazem se v dřívější době staly zázraky. V Debowci jsme navštívili pak ještě místní hřbitov, kde mají svá místa posledního odpočinku také Saletini. Byl to den s velmi „nabitým“ programem. Odpoledne nás ještě p. Jaklová seznámila s historií Polska, která byla velmi odborně přednesena a všem se moc líbila. Dostali jsme tak podrobný výklad o místech, která jsme navštívili. Večer jsme šli na průvod se zpěvy a svíčkami do zahrady.  Bylo to opravdu velmi hezké a dojemné.

Ve středu jsme odjížděli z Debowce. Zastavili jsme se v malém městečku Ležajsk. Je zde klášter  františkánů a krásný kostel P.Marie Utěšitelky. Dále jsme se zastavili v Rzeszowe a šli do kostela Saletinů, kde jsme se jen pomodlili a jeli dál do Krakowa. Na předměstí Lagiewniky jsme navštívili Sanktuarium Božího Milosrdenství – láska k lidem. Je zde klášter, ve kterém žila sestra Faustýna. Dnes zde působí sestry Božího milosrdenství a věnují se péči a výchově problémových dívek.  Prohlédli jsme si jak starý kostel, tak i nový ve tvaru Archy Noemovy. Je zde zvláštní a působivá atmosféra. Je to opravdu kolosální stavba. 

Ve čtvrtek po snídani jsme jeli na Wawel – je to opevněný hrad, bývalé sídlo králů.  Prováděli se zde korunovace. V katedrále jsou pohřbeni panovníci a významné osobnosti Polska. Má zde mimo jiné i  královna Jadwiga nebo Kazimír Veliký a další. Je to rozsáhlý komplex s mnoha památkami, který by se mohl prohlížet celý den. Odtud jsme jeli do středu města. Navštívili jsme kostel sv. Petra a Pavla a maličký kostelíček, stojící v blízkosti – sv. Ondřeje. Ten tu stojí asi od 10 st. Procházeli jsme kolem Jagelonské university až na Rynek. Zde stojí nádherný kostel Panny Marie – Mariacký kostel. Zde nám otec Richard odsloužil mši sv. v boční kapli. Potom jsme pokračovali v prohlídce náměstí a tržnice a pravděpodobně nejstarší kostelík v Krakowe – kostel sv. Vojtěcha. Unaveni po těle, ale plni krásných zážitků a dojmů na duši jsme odjeli na výbornou večeři do hotelu…

V pátek jsme navštívili Wielicku – solné doly. Obdivovali jsme kouzlo a krásu přírody. Je až neuvěřitelné co dokáže vytvořit. Je zde naprosto všechno ze soli. Byla to náročná prohlídka, ale stála za to. Odtud jsme jeli do Wadowic, rodiště Jana Pavla II. Prohlédli jsme si jeho rodný dům i baziliku Nejsvětější Marie Panny. Ještě se nám podařilo ve večerních hodinách navštívit seminář Saletinů a našeho bohoslovce Pepu Jaroše, který zde studuje. Při mši sv. Richard zaměřil své kázání k Panně Marii a jejímu mateřství a lásce. Každý z nás pocítil tu velkou sílu, kterou nám Matka Boží rozdává, když se k ní obracíme a prosíme. Její dobrota je nesmírná a nekonečná.

Přišel poslední den naší cesty. Dojeli jsme do Czestochowe – Jasna Gora. Celý tento areál je zasvěcen Panně Marii. V bazilice je známý obraz Matky Boží – královny Polska. Venku jsme si udělali společnou křížovou cestu, do které jsme se všichni zapojili svými přímluvami. A po prohlídce této baziliky a po dobrém obědě jsme se vydali na cestu k domovu.

Týden uběhl velmi rychle.  Zůstaly nám nezapomenutelné vzpomínky na krásná místa našich sousedů. Hlavně však dobrý pocit z blízkosti setkání s Matkou Boží a jejím Synem Pánem Ježíšem.

Jistě není nikdo, kdo by litoval, že se na toto „putování“ přihlásil. Vřelý dík patří Panně Marii, že se za nás přimlouvala po celou cestu, abychom vše mohli absolvovat ve zdraví. Díky. Díky.

Hana Zdislava Ramešová

 


Webové stránky: NETservis s.r.o.