Vzpomínka

...někdy vám vstoupí člověk do cesty a vy najednou máte pocit, že ho znáte léta. Jeho život vám připadá známý a blízký. Je to jakési souznění duší. Tento pocit jsem zažila při našem putování do La Salette v minulém roce. Pan Jiří Bohun se svou ženou přijeli až z Břeclavy, aby s námi podnikli pouť za plačící Pannou Marií. Jejich úsměv a radost, kterou rozdávali, působil jako balzám v místech, kde člověk tolik přemýšlí o smyslu slzí, utrpení a bolesti.
Vzpomínám na krásný okamžik, kdy v tichosti a nádheře horských velikánů zněla z amplionů píseň, kterou pan Bohun v doprovodu své ženy zpíval. Česky zpívaná píseň "O Panno Lasaletská.." se nesla až do výšin nebe. Mezi francouzštinou, angličtinou, polštinou a němčinou najednou zazněla nádherná čeština. Po člověku běhal mráz! Tehdy jsem v dojetí a slzách říkala: "Panno Maria toto je dárek pro tebe! Nezapomeň na Českou zem!"

 Bohužel nás tento vzácný člověk 29. 5. 2010 opustil. Překročil hranice tohoto života a vrátil se do Božího domova. 

Připojujeme se k dlouhé řadě lidí, kteří s úctou vzpomínají. Zůstává v našich srdcích vzpomínka na skvělého člověka, jež šířil kolem sebe radost a pokoj. 

Jen člověk, který miluje, může lásku rozdávat jiným. A tento dar pan Jiří určitě měl. Nejen že krásně a bohulibě zpíval, ale byl vzácným šiřitelem lasaletského poselství. Miloval Pannu Marii a s láskou a oddaností se vždy připojoval k jejím oslavám. 

Děkujeme za jeho život, za svědectví jeho víry, za každou pomoc a radost, kterou nás obohatil...
 


Webové stránky: NETservis s.r.o.